Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@irrigation.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@irrigation.vn

Bec tưới nhỏ giọt tưới nước từ từ được thiết kế phù hợp với nhiều loại cây trồng và yêu cầu cảnh quan khác nhau. Tưới nhỏ giọt tự động Hunter là một giải pháp tiết kiệm nước và độ bền cao.

Phản hồi