Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@irrigation.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@irrigation.vn

Thân đầu tưới Sprays tương thích với các dòng bec tưới chỉnh góc, góc phun cố định, và MP Rotator. Các đầu bec tưới nozzle với nhiều lựa chọn: tưới mưa bán kính 0.9 – 5.7m, chỉnh góc, cố định góc, tưới gốc, tưới hình chữ nhật.

Phản hồi