Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@irrigation.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@irrigation.vn

Bộ điều khiển vận hành hệ thống tưới tự động còn gọi là bộ hẹn giờ tưới, kiểm soát số lượng 4 đến 99 kênh tưới qua công nghệ block, module hoặc decoder. Một số loại bộ điều khiển như Pro-C, I-Core, and ACC dễ dàng lắp đặt và sử dụng

Phản hồi