Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@irrigation.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@irrigation.vn

Công nghệ TTS (Total-Top-Service) và DIH (Decoder-In-Head) của đầu tưới Rotor cho sân golf tối đa hoá giá trị của đầu tưới. Thảm cỏ xanh của sân golf sẽ luôn được duy trì và mang tính thẩm mỹ cao, không ảnh hưởng đến bề mặt sân, tiết kiệm thời gian quản lý.

Phản hồi