1. Mục đích và phạm vi thu thập

Các dữ liệu khách hàng được thu thập thông qua website Cty TNHH Vườn Việt www.irrigation.vn bao gồm: họ tên, đơn vị, email, điện thoại và địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp nhằm xác nhận thông tin đơn hàng và thanh toán mua hàng trên website cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ. Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin đăng ký và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Công ty về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật và lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để Công ty có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;

Gửi thông báo về các hoạt động của Công ty đến khách hàng;

Liên hệ và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Xác nhận các thông tin có liên quan đến giao dịch mua hàng tại website www.irrigation.vn

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng khi có yêu cầu từ các cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an nhằm phục vụ công tác điều tra các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của khách hàng. Ngoài ra, không đối tượng nào có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của Công ty cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Công ty TNHH Vườn Việt
  • Điện thoại:  028 3957 4060  – 028 3957 4565 – 028 3957 4566
  • Hotline: 0918 099 856
  • Email: info@irrigation.vn
  • Địa chỉ:  Lầu 3, 205 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TP HCM

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin khách hàng của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc đến các cơ quan chức năng nhằm điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa trên website.

Ban quản lý Công ty yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.