Hotline: 84-918 099 856 - Email: info@irrigation.vn
Hotline: 84-918 099 856

Email: info@irrigation.vn

Bec tưới MP Rotator với phạm vi góc chỉnh rộng, bán kính từ 2.5 – 9.1m, tốc độ quay tưới ổn định, giảm chi phí vật tư, tiết kiệm nước đến 30% so với bec tưới spray, nâng cao hiệu quả cho toàn hệ thống.

Phản hồi