Điều chỉnh đầu phun

Chỉnh góc quay

Vặn mâm xoay ngược chiều kim đồng hồ đến điểm tận cùng bên trái.

Tiếp tục vặn mâm xoay theo chiều kim đồng hồ đến điểm tận cùng bên phải. Đây chính là hướng cố định của góc quay. Mâm xoay phải được giữ cố định tại vị trí này trong suốt quá trình chỉnh góc.

Tăng góc quay

Tra khóa chỉnh chuyên dụng của Hunter vào ổ chỉnh góc nằm trên đỉnh của đầu tưới. Vừa giữ cố định mâm xoay tại vị trí tận cùng bên phải, vừa vặn khóa chỉnh theo chiều kim đồng hồ.

Khóa chỉnh sẽ không vặn thêm được nữa nếu mâm xoay đã chỉnh đến góc tối đa (360º). Không nên cố vặn thêm. Chỉ điều chỉnh góc quay của mâm này trong giới hạn 40º – 360º.

Giảm góc quay

Tra khóa chỉnh chuyên dụng của Hunter vào ổ chỉnh góc nằm trên đỉnh của đầu tưới. Vừa giữ cố định mâm xoay tại vị trí tận cùng bên phải, vừa vặn khóa chỉnh theo chiều kim đồng hồ.

Khóa chỉnh sẽ không vặn thêm được nữa nếu mâm xoay đã chỉnh đến góc tối thiểu (40º). Không nên cố vặn thêm. Chỉ điều chỉnh góc quay của mâm này trong giới hạn 40º – 360º.

Điều chỉnh đầu phun

Đánh giá bài viết